top of page

Vergoedingen

Zelfstandigen/ondernemers

Je werkt als zelfstandige/ondernemer en maakt gebruik van de sessies voor je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt de factuur opvoeren in je administratie als ‘kosten’ en bij de winstaangifte in mindering brengen van je omzet. Dit zorgt dus voor belastingvoordeel. 

Geef voorafgaand aan de eerste sessie even door dat je de factuur gericht wilt hebben aan je onderneming. 

 

Vergoeding door werkgever of uitkeringsinstantie 

  1. Steeds meer werkgevers vergoeden persoonlijke ontwikkel- of vitaliteitstrajecten voor werknemers in het kader van ontwikkeling, werkvreugde en preventie of beperking van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Een thema in jouw leven, (langdurige) lichamelijke en geestelijke klachten – of het niet kunnen leven vanuit jouw natuurlijke ontspanning, vertrouwen en kracht – kunnen je belemmeren of ‘klein’ houden in jouw dagelijks leven en daarmee ook in de uitvoering van je beroep. In de sessies begeleid ik je om meer te ontspannen en jouw natuurlijke kwaliteiten meer toe te laten. Dit ondersteunt jouw ‘professionele’ ontwikkeling en de uitvoering van je beroep. Elke werkgever heeft zijn eigen mogelijkheden en richtlijnen hiervoor. Schroom niet en bespreek met jouw werkgever je wens om sessies te volgen. 

  2. Ook zijn er werkgevers die per jaar een specifiek opleidingsbudget of ontwikkelbudget voor werknemers beschikbaar hebben, welke je in overleg ook kunt besteden aan deze vorm van persoonlijke ontwikkeling. Aanvullend: Mensen die in het onderwijs werken kunnen in sommige gevallen een beroep doen op het Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding en ontwikkeling van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

  3. Bij burn-out-situaties en reïntegratie kan een werkgever ook sessies vergoeden. Ook je werkgever is tenslotte gebaat bij jouw vitaliteit en herstel. Hierdoor staan veel werkgevers positief tegenover (gedeeltelijke) vergoeding van de sessies.

 

Geef voorafgaand aan de eerste sessie even door dat je de factuur indient bij je werkgever of de factuur verzonden dient te worden aan je werkgever. 

 

Studiekosten

Volg je een beroepsopleiding (in de richting Rebalancing of lichaamswerk/massage/natuurgeneeskundige therapie) en maak je gebruik van Rebalancing-sessies voor je beroepsontwikkeling? Vraag dan om een factuur met als beschrijving 'Supervisie'. Je kunt vervolgens de factuur opvoeren onder de aftrekpost ‘Studiekosten’ bij je belastingaangifte. De informatie hierboven is geen garantie voor aftrek van belasting. Je kunt zelf concrete informatie inwinnen bij de Belastingdienst en bepalen of de sessies in aanmerking komen voor aftrek.

Verder naar Wie is  John?

Verder naar Contact

bottom of page